Takunderhåll

Takrengöring


ALLA tak som har betongpannor utsätts för påväxt. I samband med att pannorna åldras så sliter väder och vind ner dem. Detta öppnar upp porerna och gör att mossa, alger och lav får fäste. Mossan som växer stoppar vattenavrinningsmöjligheter och binder fukt i pannan. Detta förkortar livslängden avvsevärt eftersom upptorkningstiden förlängs.


En takbehandling har flera moment

Säkerhet

Med tanke på miljön vi på JW jobbar i, innebär det en del risker.. Därför är säkerheten extremt viktigt för oss. Vi följer alltid branschrekommendationer och använder den främsta säkerhetsutrustningen. Vi gör regelbundna besiktningar på all säkerhetsutrustning och förnyar den frekvent. Vi använder oss av godkända fästpunkter på taket. I vårt arbete använder vi en sele som spänns runt kroppen, sedan fäster vi den i en lina som klarar av godkänd belastning.

Taköversyn

Inför en takbehandling så sker alltid en taköversyn. Vi gör en snabb genomgång där vi försöker identifiera spruckna pannor. Sedan går vi igenom pannornas skick, undertak samt läckt. För att göra detta brukar vi göra stickprov, där vi väljer ut olika punkter på taket. Detta gör att man får en generell uppfattning om takets allmäna hälsa.

På bilden ser man att vatten har sugits upp i mossan. Konsekvensen blir vattenbildning som sedan rinner in bakom pannorna. Undertaket tar skada och bryts ner, detta leder till direkt läckage. Pannorna stärks upp av läkten, här ser man att träet har börjat ruttna. Pannorna riskerar att falla fel och ännu större skada sker.

Moss bortagning

En förbehandling görs för att ta bort den grövsta påväxten. Vi på JW använder det mesta skonsamma tillvägagångsättet för att behandla ert tak. Vår förbehandling sker mekaniskt.

Spruckna pannor & tömning av hängrännor

När mossan är borttagen byter vi alla pannor med läckagerisk. Efteråt blåser vi av taket så att pannorna är rena inför slutbehandlingen. Vi blåser även ur hängrännor så att vatten kan rinna fritt.

Avslut

Efter slutförd behandling, så utför vi en grovstädning. Vi tar med oss avlägsnad påväxt, spruckna pannor och övrigt avfall ifrån vårt arbete.

Innan vi lämnar gör vi alltid en återkopplingen med kunden samt lämnas ett sammanfattande protkoll. I protokollet får man information om takbehandlingen. Vi lämnar alltid ett garanti att 1 år från slutförd behandling är taket fritt ifrån påväxt. Men som trygghet har ni det skriftligt. Vi lämnar också en kort besiktning om eventuella problem som vi identifierat. Även rekommenderad åtgärd. Behandling är helt slutförd när kunden är nöjd.