Takunderhåll

Nockarbete

Vad gör nocken?

Nocken är längst upp på taket där vardera sida på taket möts. För att taket ska kunna andas och ventilera bra är det ett mellanrum mellan pannorna. Det betyder att den här ytan är väldigt utsatt av snö, löv,vatten och vind. Under pannorna finns undertak och läkt som har en bärande funktion för pannorna. Ett tätskikt är också monterade mellan tak och bostad.Förhindra läckage vid nocken med rätt åtgärd

Om ett nockband inte är monterat står taket i ett väldigt sårbart skede. Släpper pannorna in påfrestningar så hotas taket bli skadat.

Leder det till några vatten/fukt skador, eskelerar det fort. När undertak och läkt är skadat krävs stora åtgärder som blir kostsamma. Under ser man att vatten har trängt ner under nocken skadat översta läkten. Bärläkten som håller pannorna på plats, är helt bort rutten. Att pannorna hamnar fel ökar sedan riskerna för läckage.

Vattenläckage vid nocken, betongpannor mossa
Läckage på tak, betongpannor mossa nockband

För att stoppa detta monterar man ett special anpassat nockband som löper an med pannorna och skyddar. Detta bandet har ventilerande egenskaper och förhindrar inte funktionen. Vid ett byte av nockband, lyfter vi av alla nockpannor. Vi monterar ditt nockbandet, för att sedan fästa nocken. Detta ger extra skydd eftersom pannorna lägger vikt på varandra och gängas fast.

Gammalt Nockband, Monterat Nockband

Vi börjar med att avlägsnar pannor för att komma åt nockbrädan. Sedan rullar vi ut nockbandet och fäster med spik längst upp. Efter det så väcklas bandet ut och fästs med limm på pannorna.

När bandet är monterat och fastspänt, lägger vi sedan på nockpannorna som ger extra vikt och låser fast nockbandet. Sedan spikar vi fast nockpannorna för att undvika att nocken rör sig.

Här ser man att löv blåst in, även vatten och snö har

har tagit sig in.