Takunderhåll

Taktvätt


ALLA tak som har betongpannor utsätts för påväxt. I samband med att pannorna åldras så sliter väder och vind ner dem. Detta öppnar upp porerna och gör att påväxten får fäste. Mossan som växer stoppar vattenavrinningsmöjligheter och binder fukt i pannan. Detta förkortar livslängden avvsevärt eftersom upptorkningstiden förlängs.


En takbehandling har flera moment

Tak säkerhet

Med tanke på miljön vi på JW jobbar i, innebär det en del risker. Därför är säkerheten extremt viktigt för oss. Vi följer alltid branschrekommendationer och använder den främsta säkerhetsutrustningen. Vi gör regelbundna besiktningar på all säkerhetsutrustning och förnyar den frekvent. Vi använder oss av godkända fästpunkter på taket. I vårt arbete använder vi en sele som spänns runt kroppen, sedan fäster vi den i en lina som klarar av godkänd belastning.

Rätt Behörighet för anställda

Alla anställda har korrekt behörighet för att jobba på taket. Vi har fallskyddsutbildning, där man både teoretiskt och praktiskt går igenom alla moment.

Mossa på tak, Tak Säkerhet, Taktvätt, Moss bortagning
Mossa på betongpannor

Taköversyn

Inför en takbehandling så sker alltid en taköversyn. Vi gör en snabb genomgång där vi försöker identifiera spruckna pannor. Sedan går vi igenom pannornas skick, undertak samt läkt. För att göra detta brukar vi göra stickprov, där vi väljer ut olika punkter på taket. Detta gör att man får en generell uppfattning om takets allmäna hälsa.

På bilden ser man att vatten har sugits upp i mossan. Konsekvensen blir vattenbildning som sedan rinner in bakom pannorna. I undertaket blir det vattenskador som bryter ner. Taket löper sen stor risk för ytterliggare läckage in i huset, detta med tanke på att undertaket inte torkar upp. Pannorna stärks upp av läkten, här ser man att träet har börjat ruttna. Pannorna riskerar att falla fel och ännu större skada sker.

Rutten läkt efter mossa, vattenskada, takläckage

Bortagning av mossa

En förbehandling görs för att ta bort den grövsta påväxten. Vi på JW använder det mesta skonsamma tillvägagångsättet för att behandla ert tak. Vår förbehandling sker mekaniskt. När påväxten är avlägsnad ser man genast ett större resultat.

tvättad mossa ifrån tak, betongpannor
Rengjort och behandlat tak ifrån mossa

Spruckna pannor & tömning av hängrännor

När mossan är borttagen byter vi alla trasiga betongpannor. Efteråt blåser vi av taket så att pannorna är rena inför slutbehandlingen. Vi blåser även ur hängrännor så att vatten kan rinna fritt.

Hål i betongpanna, mossa
Sprucken betongpanna av mossa

Mossmedel

När förbehandlingen är utförd och pannorna är fria från påväxt. Så får vi bästa möjliga kontakt med takpannans porer. När vi sedan applicerar vårt medel är det i förebyggande syfte. Det går ner i porerna och skyddar mot alger,lav och mossa. Det tar 1 år innan behandlingen är helt verksam.

Avslut

Efter slutförd behandling, så utför vi en grovstädning. Vi tar med oss avlägsnad påväxt, spruckna pannor och övrigt avfall ifrån vårt arbete.

Innan vi lämnar gör vi alltid en återkopplingen med kunden samt lämnas ett sammanfattande protkoll. I protokollet får man information om takbehandlingen. Protokollet fungerar också som en kortfattad besiktning av taket. Vi lämnar alltid ett garanti att 1 år från slutförd behandling är taket fritt ifrån påväxt. Men som trygghet har ni det skriftligt. Vi lämnar också en kort besiktning om eventuella problem som vi identifierat, Även rekommenderad åtgärd. Behandling är helt slutförd när kunden är nöjd.